1. Splošno 

Splošni pogoji urejajo postopek prijave v registracijo in bazo samskih, varovanje osebnih podatkov, posredovanje stikov ter varnost udeležencev po posredovanju stikov.

Splošni pogoji se nanašajo na izvajanje storitev, objavljenih na spletni strani www.matchme.si v organizaciji podjetja LAJKAS - organizacija dogodkov, Nina Slapnik, s. p. (v nadaljevanju Podjetje).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse uporabnike enako, razen če Podjetje določi drugače.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice ali obrazca ter sodelovanja v storitvi MATCHMe, ne glede na obliko prijave v storitev (prek spletne strani, e-naslova ali po telefonu).

Vsaka oseba, ki se prijavi v storitev MATCHMe, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema vse pogoje, navedene na strani Splošni pogoji.

Podjetje si pridržuje pravico, da pogoje kadarkoli spremeni. 

Med prijavljanjem v storitev MATCHMe veljajo tisti Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani  www.matchme.si

2. Registracija

Prijava v MATCHMe in bazo samskih je mogoča le z registracijo na spletni strani www.matchme.si.

Registracija uporabniku prihrani veliko časa, ko se želi vsakič znova prijaviti v sistem MATCHMe. V tem sistemu lahko uporabnik spremlja svoje udejstvovanje pri povezovanju z osebami, s katerimi se ujema.

Sistem MATCHMe omogoča podajanje uporabnikovih osebnih podatkov, izbor želenega načina iskanja in izpolnjevanje vprašalnika za iskanje oseb, s katerimi se ujema.

Ob registraciji mora udeleženec vnesti naslednje podatke:

  • spol,
  • ime,
  • priimek,
  • rojstni datum,
  • e-naslov,
  • telefonska številka,
  • dodati svojo fotografijo,
  • izbrati paket iskanja,
  • določiti geslo,
  • potrditi geslo.

Da bi bila registracija optimalna in sodelovanje v storitvi MATCHMe enostavnejše, je treba vnesti vse podatke. Osebni podatki so skrbno shranjeni (podrobneje o tem v 5. točki Splošnih pogojev).

3. Sodelovanje v storitvi MATCHMe

Prijava v storitev MATCHMe je mogoča z vstopnim uporabniškim imenom (svojim e-naslovom) in geslom, ki si ga uporabnik določi ob registraciji.

Šele ko se uporabnik prijavi v sistem MATCHMe, lahko izpolni vprašalnik.

Uporabnik lahko kadar koli spremeni svoje podatke, ki jih je podal ob predhodni registraciji, ali spreminja svoje odgovore v vprašalniku.

Prijava v sistem MATCHMe je ob predhodni registraciji izjemoma dovoljena tudi s pomočjo e-prijave na info@matchme.si ali prijave po telefonu (klic ali SMS) na številko 041 745 110. V tem primeru je prijava veljavna le, če Podjetje uporabniku sodelovanje potrdi.

Če se oseba registrira na spletni strani MATCHMe, je obenem že prijavljena na tedensko e-obveščanje o najnovejšem dogajanju v svetu samskih: prihajajoči dogodki in potovanja za samske, najnovejši blogi, odgovori na vaša vprašanja itd. Če oseba ne želi prejemati e-obvestil, se od njih lahko odjavi s klikom na povezavo »Odjava« v nogi sporočila ali z odgovorom z besedo »Odjava« na info@matchme.si.

Oseba, ki se prijavi v storitev MATCHMe, lahko komunicira s Podjetjem in izbranim uporabnikom po e-pošti, SMS-ih in po telefonu.

3.1 Plačilo izbora iskanja

Na spletni strani www.matchme/paketi so predstavljeni različni način iskanja ujemajočih se oseb in višina kotizacije za posredovan kontakt. Vse cene že vsebujejo 22% DDV, saj je Podjetje davčni zavezanec.

Kotizacijo za kontakt se plača v obliki predplačila preko spletne banke, na pošti ali banki. Podjetje navodila o predplačilu uporabnikom pošlje pravočasno po e-pošti in/ali SMS-u.

Uporabnik prejme račun v e-obliki, in sicer ob prejemu ujemajočih se kontaktov.

Podjetje ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. V primeru občutnih sprememb cen življenjskih potrebščin (dvig cen življenjskih potrebščin nad 4% v obdobju treh mesecev) si pridržujemo pravico do pogostejše korekcije cen storitev.

4. Odpoved sodelovanja

4.1. Uporabnikova odpoved sodelovanja 

Uporabnik lahko za prekinitev sodelovanja v storitvi MATCHMe zaprosi v sporočilu na e-naslovu info@matchme.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali SMS-u, ne sprejemamo. Če se uporabnik odloči, da v storitvi MATCHMe ne želi več sodelovati, se sodelovanje prekine, že plačane morebitne kotizacije za kontakte se ne vrača.

4. 2 Odpoved sodelovanja Podjetja

Podjetje si pridržuje pravico do izključitve uporabnikov v storitvi MATCHMe, če zazna neiskrenost uporabnikov, neprimerno komunikacijo uporabnikov z osebami, s katerimi se ujemajo, ali s Podjetjem. Podjetje za že plačane kontakte v tem primeru ne vrača.

5. Varovanje osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnicah in vprašalniku, skrbno hrani in uporablja samo za iskanje oseb, s katerimi se uporabnik ujema, in povezovanje uporabnika z omenjenimi osebami, komuniciranje z Uporabniki, objavljanje želenih izjav in srečnih zgodb Uporabnikov ter tedensko e-obveščanje.

Osebne podatke Uporabnikov Podjetje posreduje le osebam, s katerimi se posamezni uporabnik ujema.

Uporabniki se strinjajo, da lahko Podjetje predstavi njihovo Osebno predstavitev s fotografijo le tistim osebam, s katerimi se, glede na spletni vprašalnik, ujemajo v najmanj 75 %. 

Podjetje s svojimi Uporabniki komunicira po e-pošti, SMS-ih in telefonu.

Podjetje si pridržuje pravico objavljanja izjav Uporabnikov in srečnih zgodb parov, ki so se oblikovali pri storitvih MATCHMe. Če Uporabniki in pari dovolijo uporabo njihovih fotografij ob izjavah in srečnih zgodbah, jih lahko podjetje uporabi na svojih kanalih (spletna stran, Facebook, YouTube).

Uporabniki se lahko kadar koli odjavijo od prejemanja tedenskih e-obvestil s klikom v nogi sporočila na gumb »Odjava« ali na e-naslov info@matchme.si s pripisom "Odjava" ali "Ne želim več prejemati obvestil".

Uporabniki imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Podjetje obvesti po e-pošti na e-naslovu info@matchme.si ali na telefonsko številko 041 745 110, če si želi ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Podjetja.

6. Varnost udeležencev po posredovanju kontaktov

Po posredovanju kontaktov tako Podjetje kot Ninka Slapnik, nosilka podjetja, ne odgovarjata za načine komunikacije in srečanj ujemajočih se oseb, prav tako tudi ne nosita odgovornosti glede varnosti srečanj, zdravstvenega stanja in obnašanja posameznikov ter kakšnih koli možnih zapletov srečevanja med posamezniki.

7. Odgovornost

Odgovornost Uporabnikov je, da so pri sodelovanju v storitvi MATCHMe in pri izpolnjevanju vprašalnika popolnoma iskreni.

V kolikor Uporabniki zaznajo neiskrenost pri drugih Uporabnikih, morajo to nemudoma sporočiti Podjetju.

Če Podjetje izve za neiskrenost Uporabnikov, se o tem prepriča tudi samo. V kolikor je neiskrenost potrjena, neželenega Uporabnika odjavi iz sistema brez vračila predhodnega vplačila za kontakt.

Pri tem Podjetje ne nosi odgovornosti do ostalih Uporabnikov, ki so prišli v stik z neiskrenim Uporabnikom.

V kolikor Uporabniki blatijo ime Podjetja ali nosilke podjetja, se Uporabnika odjavi iz sistema brez vračila predhodnega vplačila za kontakt.

Če Uporabnik potrdi sodelovanje pri storitvi MATCH - posredovanje kontaktov, Podjetje zanj išče ujemajoče se osebe in mu pošlje rezultate ujemanj oz. število ujemajočih se oseb ter podatke za plačilo. Če plačilo kljub potrjenemu sodelovanju v mesečnem MATCH-u ni opravljeno, Uporabnik prejme dva opomina za plačilo. V kolikor plačilo ni opravljeno, gre zadeva v izvršbo.

V vsakem primeru podjetje spodbuja popolno iskrenost vseh Uporabnikov.

Sodelovanje v storitvi MATCHMe je na lastno odgovornost Uporabnika. V vsakem primeru smo le agencija za posredovanje kontaktov ujemajočih se oseb.

Ne zagotavljamo, da Uporabniki spoznajo partnerja svojega življenja, zagotavljamo pa, da Uporabnike povežemo le z osebami, s katerimi se ujemajo glede na izpolnjeni spletni vprašalnik. Pri storitvi MATCH - posredovanje kontaktov iščemo ujemanja glede na sistemske odgovore, pri storitvah VIP STIKI in PREMIUM STIKI pa tudi glede na opisne odgovore in fotografije.

8. Pravno obvestilo

Spletni portal www.matchme.si in vsa poimenovanja, znaki ter drugi podatki, besedila, iskalni logaritmi, spoznavni koncepti, fotografije ter grafika, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. 

Podatki o upravljalcu so na povezavi O nas, kjer so navedeni vsi kontakti za komuniciranje v zvezi z vsemi določili pogojev poslovanja.

9. Veljavnost Splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1. 6. 2020.